Entree

In onderstaand overzicht vindt u de geldende entreeprijzen. U kunt bij ons helaas niet pinnen.
In principe betaalt iedereen entree, uitgezonderd opa's en oma's die samen met hun betalend(e)* kleinkind(eren) de speeltuin bezoeken.

  • Entree p.p. : €1,50
  • Entree in groepsverband : €1,00

Onder groepen worden instellingen verstaan, waarvan bekend is dat zij met kinderen werken, zoals Scoutings, Kindervakantiewerk, Kinderdagverblijven en dergelijke. Verjaardagsfeestjes vallen niet onder de groepen.

  • Opa's en Oma's, mits vergezeld van betalend(e)* kleinkind(eren) : Gratis
  • Gezinskaart : €20,00

De gezinskaart geeft voor alle (bij de gemeente/woningstichting ingeschreven) bewoners op het adres van aanvrager, toegang gedurende het seizoen vermeld op de kaart. Tijdelijke gasten en/of logés gelden hierbij NIET als gezinslid.

  • Speeltuin cadeaubon : Zie gezinskaart
  • Reserveringen : €20,00 per uur

* Betalende bezoeker is een bezoeker die in het bezit is van seizoenskaart, of hij/zij die de geldende entreeprijs heeft betaald.