Winkelhulpen

José Gerrits
Paul Spelthan
Maaike Boetsen
Diana Schmitz

Naast de toezichthouder is er ook een winkelhulp in de speeltuin aanwezig.
Hij/zij is herkenbaar aan jet groene hemd en/of zwarte bodywarmer met opdruk van de speeltuin.
De winkelhulp beheert de winkel en draagt zorg voor de verkoop van consumpties en entreegelden.
De winkelhulp zal ook vanuit de winkel (indien de omstandigheden het toelaten) proberen mede toezicht te houden.
Omdat de winkelhulp zorg draagt voor de financiën wordt van haar/hem wel zorgvuldig werken gevraagd, ook zal zij/hij er zorg voor dragen dat gedurende de openingstijden de winkel/keuken opgeruimd is.
Heeft u interesse of wilt u informatie over vrijwilligerswerk (binnen de stichting) of heeft u zin en interesse in een functie als winkelhulp, neem dan contact met ons op.