Toezicht

Paula van der Broeck
Toezicht speeltuin
Ed van der Broeck
Toezicht speeltuin
Ton Van der Broeck
Toezicht Speeltuin
Fieny Meisters

De toezichthouder is het eerste aanspreek punt in de speeltuin.
Hij/zij is herkenbaar aan de naambadge met het logo van de speeltuin.
De toezichthouder zorgt voor de orde in de speeltuin.
Dit betekent echter niet dat de ouders nu niet meer op hun kinderen hoeven te letten.
Ouders/begeleiders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de onder hun begeleiding staande kinderen.
Een toezichthouder kan en mag een kind en/of ouder aanspreken over het geconstateerde gedrag.
De toezichthouder mag dan ook indien het gedrag in de ogen van de toezichthouder ontoelaatbaar is de betreffende persoon de toegang weigeren of zelf verwijderen.
Indien een toezichthouder een of meerdere mensen verwijdert kan en zal een eventueel aanwezig bestuurslid deze beslissing NIET terugdraaien. Dit om te voorkomen dat het gezag van de toezichthouder ondermijnd wordt.
Uiteraard vindt verwijdering niet zomaar plaats, en zal de toezichthouder betreffende personen een aantal malen waarschuwen, maar bedenk wel, dat toezichthouders ook mensen zijn en binnen een bepaald kader een eigen mening hebben van de omschrijving “algemeen beschaafd gedrag”.
Dit betekend dus dat er toezichthouders zijn die wellicht meer toestaan of accepteren dan een ander en dat er wat dat betreft enige speling is in de omschrijving algemeen beschaafd gedrag.
Indien u het niet eens bent met een verwijdering of een klacht heeft verzoeken wij u binnen 2 dagen contact op te nemen met het bestuur.

Indien u uw klacht langer dan 2 dagen na het incident indient wordt deze niet meer in behandeling genomen.
Als we de klacht binnen 2 dagen ontvangen zal het bestuur het geval met de toezichthouder bespreken.
Indien wij het eens zijn met de klager ontvangt u het betaalde entreegeld terug.

Na afloop van de dienst helpt de toezichthouder de winkelhulp met het opruimen van de speeltuin o.a. door het afvegen van de tafels, eventueel vegen van de paden en leegmaken van de prullenbakken.
Een toezichthouder draagt dus de eindverantwoordelijkheid.

Heeft u interesse of wilt u informatie over vrijwilligerswerk (binnen de stichting) of heeft u zin en interesse in een functie als toezichthouder, neem dan contact met ons op.