Nieuws

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

De stichting beheert naast de speeltuin ook een kinderboerderij. Door gebrek aan vrijwilligers was het de laatste twee jaar niet mogelijk,

om zich tussen de dieren te begeven. Mochten er dit seizoen vrijwilligers

bereid zijn toezicht te houden, kan de kinderboerderij weer open, b.v.

op de woensdag en zaterdag middag.

Interesse neem contact op met één van de bestuursleden.

Namens alle dieren alvast bedankt!

 

2 weken geleden zijn tijdens de jaarlijkse vrijwilligers middagen 2 jubilarissen in het zonnetje gezet.
Namelijk Dorien en Fieny.