Ereleden

De stichting kent een aantal ereleden.
Een bestuurslid zal als hij/zij overlijdt als hij/zij  in functie is altijd (postuum) ere-bestuurslid worden (bepaald bij vergadering op 1 december 2014) .
Alle overige titels worden per persoon bekeken en al dan niet toegekend.

Ere – Bestuursleden:
Rob Dijkmans        – (ere) bestuurslid  – overleden 21-11-1990
Chris Dijkmans      – (ere) voorzitter    – overleden 19-11-1998
Harrie Bemelmans  – (ere) bestuurslid  – overleden 02-11-2014

Overleden stichtingsleden:
Mevr. Ger Dijkmans:  - 40 jaar vrijwilliger bij de stichting. - overleden in 2023