Vrijwilligers

Behalve de “vaste” vrijwilligers kan de stichting een beroep doen op een aantal mensen om haar bij bepaalde werkzaamheden behulpzaam te zijn.
Dit geldt o.a. voor het maken van het infoboekje, hier is een vrijwilliger voor gevonden die deze taak vast op zich genomen heeft.
Zo zijn er ook mensen die na de sluiting helpen met het opruimen van alle spullen en in het najaar het schoonmaken van de weiden.
Voor de opening helpen diverse mensen met opbouwen en als er evenementen zijn of er andere  aparte werkzaamheden (denk hierbij aan het vullen van de hooizolder e.d.,) zijn dat de mensen waar wij een beroep op kunnen doen.
Als tijdens reparatiewerkzaamheden moeilijkheden de kop opsteken, die wij zelf niet aankunnen (denk hierbij aan moeilijke laswerkzaamheden, moeilijke elektra problemen, er zijn mensen die op dat moment een helpende hand toesteken.

Ook dankzij deze vrijwilligers is de speeltuin geworden tot wat het nu is.

Heeft u interesse of wilt u informatie over vrijwilligerswerk (binnen de stichting) of heeft u zin en interesse in een functie als toezichthouder, neem dan contact met ons op.