Over ons

Stichting Speeltuin Vaesrade, een begrip sinds 1966 toen de stichting werd opgericht. Op deze site vindt u informatie over haar medewerkers, de speeltuin en de kinderboerderij.

De stichting is helemaal afhankelijk van vrijwilligers. Iedereen die werkzaam is binnen de stichting doet dit onbetaald en belangeloos. Uiteraard worden gemaakte onkosten wel vergoed. De stichting wordt geleid door een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er nog 3 mensen als bestuurslid aanwezig om toezicht op het Dagelijks bestuur te houden. Bestuursleden zijn naast bestuurslid ook werkzaam als toezichthouder, dierenverzorger, etc. Gedurende de openingsdagen (zomermaanden) wordt de maandagavond gebruikt voor onderhoud etc. Omdat dan meestal het voltallige bestuur aanwezig is worden er regelmatig bestuurszaken besproken en kunnen er ook beslissingen genomen worden. Tijdens de 2 maandelijkse vergaderingen worden deze besluiten dan bekrachtigd. Dit betekent dat de vergaderingen over het algemeen vrij snel eindigen.

Naast het bestuur zijn er een aantal mensen werkzaam als toezichthouder (speeltuin of kinderboerderij) winkelhulp, dierenverzorger of de overige vrijwilliger, maar ook als zogenaamde projectgerichte vrijwilligers. Deze laatste groep bestaat uit een aantal mensen dat geen vaste vrijwilliger is, maar een vast project per jaar uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het maken van het informatieboekje, het organiseren van een evenement etc.

Er zijn ook mensen die overal inzetbaar zijn, en die we kunnen bellen als we hulp nodig hebben. Kortom een hechte groep die er alles aan doet om het voor uw kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.